O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sebastian Papaj świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych, w szczególności w obszarze prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, rzeczowego, nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce "Oferta". Siedziba Kancelarii znajduje się w Warszawie z filią w Busku Zdroju.

 

 

W codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość usług, zindywidualizowane podejście do spraw Klienta oraz konsekwencję w dążeniu do założonych celów. Każdą powierzoną przez Państwa sprawę traktujemy w sposób indywidualny, dobierając adekwatne i optymalne metody postępowania. Doświadczenie, przygotowanie merytoryczne i pełne zaangażowanie w prowadzone sprawy pozwalają nam osiągnąć wysoki stopień skuteczności.

 

Zapraszamy do współpracy.
 

Oferta

Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Usługi świadczymy zarówno w ramach jednostkowych zleceń jak i umów o stałą obsługę prawną. Kompleksowa pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentację przed sądami, opracowywanie i opiniowanie umów, reprezentację przez organami władzy publicznej, dochodzenie odszkodowań, prowadzenie postępowań egzekucyjnych i wiele innych działań podejmowanych na rzecz Klientów.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem usług poniżej. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
 

Rozwody i prawo rodzinne

 • rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie;
 • spawy o podział majątku i zniesienie wspólności majątkowej;
 • sprawy o alimenty - o podwyższenie lub obniżenie alimentów;
 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz innego rodzaju sprawy dotyczące uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem i istotnych spaw dziecka.
   

Prawo cywilne i spadkowe

 • prowadzenie spraw rozwodowych i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego w tym alimentacyjne;
 • prawy związane z dziedziczeniem w tym sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia i dział spadku;
 • spawy dotyczące ochrony dóbr osobistych; ochrona danych osobowych;
 • dochodzenie odszkodowań, spory z umów cywilnych, tworzenie i opiniowanie umów;
 • ochrona konkurencji i konsumentów, windykacja należności; reprezentowanie przed sądami i organami władzy publicznej w sprawach cywilnych;
 • rejestracja spółek,

 

Prawo rzeczowe i nieruchomości

 • sprawy dotyczące nieruchomości i spraw majątkowych,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości, podział i obciążenie;
 • problematyka służebności przesyłu, służebności gruntowych i osobistych - roszczenia właścicieli i osób uprawnionych, opiniowanie umów;
 • dochodzenie roszczeń związanych z własnością rzeczy i nieruchomości;
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie, reprezentowanie przed sądami i organami administracji;

 

Prawo pracy i oświatowe

 • opracowywanie i wdrażanie regulaminów pracy, wynagradzania, zwolnień grupowych i innych aktów lub statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy;
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych o zapłatę odszkodowania, przywrócenie do pracy, odwołanie od wypowiedzenia, mobbing i innych z zakresu stosunku pracy,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, w tym spraw związanych z prawem oświatowym, Kartą Nauczyciela;

 

Prawo gospodarcze

 • sporządzanie i opiniowanie projektów pism i umów w obrocie gospodarczym;
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej;
 • asysta prawna w negocjacjach handlowych;
 • rejestracja spółek prawa handlowego;
 • podział i likwidacja spółek;
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie;

Spory sądowe i arbitraż

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed sądami:

 • w postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami wszystkich instancji,
 • w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym;
 • w sprawach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i NSA;
 • w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i rzeczowego;

 

Prawo telekomunikacyjne

 • bieżąca obsługa przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej, w szczególności:
 • tworzenie i opiniowanie umów oraz regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do internetu, usługa dostępu do płatnej telewizji kablowej), tworzenie i opiniowanie regulaminów promocji sprzedaży usług telekomunikacyjnych;
 • problematyka ochrony danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w działalności przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, prowadzenie spraw z zakresu informacji prawnie chronionych (tajemnica przedsiębiorstwa);
 • opracowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przed GIODO, UKE, UOKiK;
 • problematyka "megaustawy" w działalności przedsiębiorstw telekomunikacyjnych;
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.
   

Ochrona konkurencji i konsumentów

 • kancelaria prowadzi sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • prowadzenie postępowań naprawczych i upadłościowych;
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
 • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.

 

Bogate doświadczenie i profesjonalizm

Warszawa

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sebastian Papaj

 

Adres: al. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

 

Tel: 791 454 949

Email: kancelaria@adwokatpapaj.pl

 

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.

Busko Zdrój (filia)

Zapraszamy do naszej fili usytuowanej w Busku Zdroju.

 

Adres: 28- 100 Busko Zdrój, ul. Jagiellońska 22

 

Tel: 791 454 949

Email:  kancelaria@adwokatbusko.pl

www: www.adwokatbusko.pl

 

Spotkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.