O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sebastian Papaj świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych, w szczególności w obszarze prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, rzeczowego, nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce "Oferta". Siedziba Kancelarii znajduje się w Warszawie z filią w Busku Zdroju.

Czytaj więcej...

Aktualności

Prev Next

Rozwód

Rozwód - podstawowe informacje: W sytuacji gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzeczenie rozwodu skutkuje ustaniem małżeństwa.   Orzekając rozwód sąd orzeka także czy i który z małżonków jest winny rozkładu pożycia i rozpadu małżeństwa. Jednak na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie, wówczas sytuację taką traktuje się jakby żadne z małżonków nie ponosił winy za rozpad małżeństwa. Orzeczenie przy rozwodzie o winie jednego z małżonków ma dalekosiężne skutki, bowiem na podstawie art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, na małżonka uznanego przez sąd za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, można nałożyć obowiązki alimentacyjne na rzecz drugiego z rozwiedzionych małżonków. Jest to więc obowiązek alimentacyjne niezależny od obowiązku łożenia alimentów na dzieci. Rozwód może zostać orzeczony po uwzględnieniu pozwu, który należy złożyć do Sądu Okręgowego na obszarze którego oboje małżonkowie mieli miejsce zamieszkania, jeśli choć jeden z nich nadal...

Czytaj wiecej...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bilingów i podsłuchów

W dniu 30 lipca 2014r Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zasad inwigilacji, pozyskiwania danych oraz ich przetwarzania i przechowywania przez służby. Stwierdził niekonstytucyjność przepisów określających katalog informacji o jednostce zbieranych za pomocą środków technicznych w działaniach operacyjnych oraz zasady przetwarzania zebranych danych, które nie mają znaczenia dla toczącego się postępowania. Trybunał uznał, że przepisy są nieprecyzyjne, podkreślił również brak niezależnego organu kontrolującego zasadność ich pozyskiwania.   Komentarz: Przypomnijmy, iż chodzi o przepisy w ustawach między innymi o Policji, uprawniające służby do pozyskiwania danych osobowych osób korzystających z sieci Internet lub z usług telefonicznych. Dane osobowe o użytkownikach sieci, służby pozyskują od operatorów telekomunikacyjnych, którzy mają obowiązek ich przechowywania w zakresie i przez czas wskazany w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Okres przechowywania tzw danych retencyjnych wynosi obecnie 12 miesięcy (został skrócony z 24 miesięcy). Po upływie tego okresu dane o użytkowniku sieci np. dane o adresie IP umożliwiające identyfikację osoby logującej się w Internecie,...

Czytaj wiecej...

ZUS kwestionuje wysokość składek z umów cywilnoprawnych

ZUS sprawdza wysokość składek z umów cywilnoprawnych i występuje z roszczeniami przeciwko przedsiębiorcom

Czytaj wiecej...

linki do stron WWW - wyrok Trybunału UE

W dniu 13 lutego 2014r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie prejudycjalne dotyczące linków internetowych umożliwiających dostęp do utworów chronionych.

Czytaj wiecej...