Spory sądowe i arbitraż

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed sądami:

  • w postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami wszystkich instancji,

  • w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym;

  • w sprawach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i NSA;

  • w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i rzeczowego;