Prawo upadłościowe i naprawcze

  • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
  • prowadzenie postępowań naprawczych i upadłościowych;
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
  • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.