Prawo telekomunikacyjne

  • bieżąca obsługa przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej, w szczególności:
  • tworzenie i opiniowanie umów oraz regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do internetu, usługa dostępu do płatnej telewizji kablowej), tworzenie i opiniowanie regulaminów promocji sprzedaży usług telekomunikacyjnych;
  • problematyka ochrony danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w działalności przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, prowadzenie spraw z zakresu informacji prawnie chronionych (tajemnica przedsiębiorstwa);
  • opracowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych;
  • reprezentowanie klienta w postępowaniach przed GIODO, UKE, UOKiK;
  • problematyka "megaustawy" w działalności przedsiębiorstw telekomunikacyjnych;
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.