Prawo pracy, oświatowe i gospodarcze

  • opracowywanie i wdrażanie regulaminów pracy, wynagradzania, zwolnień grupowych i innych aktów lub statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy;
  • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych o zapłatę odszkodowania, przywrócenie do pracy, odwołanie od wypowiedzenia, mobbing i innych z zakresu stosunku pracy,
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, w tym spraw związanych z prawem oświatowym, Kartą Nauczyciela;
  • obsługa prawna przedsiębiorców z zakresu prawa gospodarczego;