Prawo cywilne i spadkowe

  • prowadzenie spraw rozwodowych i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego w tym alimentacyjne;
  • prawy związane z dziedziczeniem w tym sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia i dział spadku;
  • spawy dotyczące ochrony dóbr osobistych; ochrona danych osobowych;
  • dochodzenie odszkodowań, spory z umów cywilnych, tworzenie i opiniowanie umów;
  • ochrona konkurencji i konsumentów, windykacja należności; reprezentowanie przed sądami i organami władzy publicznej w sprawach cywilnych;
  • rejestracja spółek,